2013

23. 8. 2013 – Kostol sv. Ducha, Žehra, 19:00

Program: diela

 • Henryho Purcella

 • Antonia Vivaldiho

 • Georga Friedricha Händla

 • Johanna Sebastiana Bacha a

 • Georga Philippa Telemanna

Hostia:

 • Michaela Kušteková – soprán

 • Ján Filip – recitácia

 • Milan Špak – projekcia

Il Cuore Barocco:

 • Mária Rendešová – flauto traverso

 • Martin Karvaš – ľúbostný hoboj

 • Peter Zelenka – barokové husle

 • Tomáš Kardoš – barokové violončelo

 • Jana Dzurňáková – spinet

 • Štefan Iľaš – organ

 • Jakub Mitrík – teorba

24. 8. 2013 – Kostol sv. Kataríny Alexandrijskej, Matejovce nad Hornádom, 18:00

Program:

 • árie Georga Friedricha Händla a Alessandra Stradellu

 • organové skladby Dietricha Buxtehudeho

 • komorné diela Antonia Vivaldiho, Jean-Baptista Barrièra a Louis-Antoina Dornela

Hostia:

 • Michaela Kušteková – soprán

 • Tomáš Sorokáč – tenor

 • Vladimír Major – barytón

 • Ján Filip – recitácia

Il Cuore Barocco:

 • Mária Rendešová – flauto traverso

 • Martin Karvaš – ľúbostný hoboj

 • Peter Zelenka – barokové husle

 • Tomáš Kardoš – barokové violončelo

 • Jana Dzurňáková – spinet

 • Štefan Iľaš – organ

 • Jakub Mitrík – teorba

25. 8. 2013 – Evanjelický kostol, Spišská Nová Ves, 18:00

Program: diela

 • Georga Philippa Telemanna

 • Johanna Sebastiana Bacha

 • Antonia Vivaldiho

 • Dietricha Buxtehudeho

 • Jean-Baptista Barièrra

 • Henryho Purcella

 • Jean-Marie Leclaira

Hostia:

 • Michaela Kušteková – soprán

 • Ján Filip – recitácia

Il Cuore Barocco:

 • Mária Rendešová – flauto traverso

 • Martin Karvaš – ľúbostný hoboj

 • Peter Zelenka – barokové husle

 • Tomáš Kardoš – barokové violončelo

 • Jana Dzurňáková – spinet

 • Štefan Iľaš – organ

 • Jakub Mitrík – teorba

Koncert sa uskutočnil v rámci Dní mesta Spišská Nová Ves.

30. 6. 2013 – kostol Obrátenia sv. Pavla, Domadice

Program:

 • Louis-Antoine Dornel (1685-–1765): Sonate en quatuor (1709)

 • Georg Philipp Telemann (1681-–1767): Fantasie pre husle sólo a mol TWV 40:25 (1735)

 • Antonio Vivaldi (1678–-1741): Concerto g-moll RV 103 pre flautu, hoboj, fagot a continuo

 • Jean-Baptiste Barriére (1707-–1747): Sonata II à tre d mol tiré du troisième livre de sonates (1739)

 • Antonio Vivaldi (1678–1741): Triová sonáta D dur RV 84

 • Johann Sebastian Bach (1685–-1750): Orchestrálna suita č. 3 D dur BWV 1068 (1730) Air

 • Joseph Bodin de Boismortier (1689-–1755): Concerto à 5 (1732)

Il Cuore Barocco:

 • Mária Rendešová – flauto traverso

 • Martin Karvaš – barokový hoboj a ľúbostný hoboj

 • Peter Zelenka – barokové husle

 • Tomáš Kardoš – barokové violončelo a fagot

 • Jana Dzurňáková – organ

 • Black Facebook Icon
 • Black YouTube Icon

© 2020 by Il Cuore Barocco. Proudly created with Wix.com

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now