2015

22. 12.  2015 – Malá sála Slovenskej filharmónie, Bratislava

Program:

 • Joseph Umstatt (1711–1762): Missa natalitia

 • P. Petrus Peťko (1713–1793): Missa ex G Jesuli nati

Sólisti:

 • Tereza Maličkayová – soprán

 • Jarmila Balážová – alt

 • Matúš Šimko – tenor

 • Tomáš Šelc – bas

Il Cuore Barocco:

 • Albert Hrubovčák, Mikuláš Havrila - pozauna

 • Peter Zelenka – barokové husle

 • Adam Szendrei – barokové husle

 • Tomáš Kardoš – barokové violončelo

 • Štefan Iľaš – organ

 • Jakub Mitrík – teorba

21. 10.  2015 – Kostol sv. Františka Xaverského, Banská Bystrica

Program:

 • Pietro Locatelli (1695–1764): Sinfonia funebre f mol

 • Antonio Vivaldi (1678–1741): Triová sonáta op. 1, č. 2, e mol

 • Giovanni Batista Pergolesi (1710–1736): Stabat Mater

Sólistky:

 • Hilda Gulyás – soprán

 • Jarmila Balážová – alt

Il Cuore Barocco:

 • Peter Zelenka – barokové husle

 • Adam Szendrei – barokové husle

 • Pieter Das – baroková viola

 • Tomáš Kardoš – barokové violončelo

 • Jana Zelenková – organ

18. 9. 2015 – Evanjelický kostol, Štítnik
19. 9. 2015 – Sádok
20. 9. 2015 – Kostol panny Márie ružencovej, Kostolná pri Dunaji (počas omše a po jej skončení)
21. 9.  2015 – Caffe Scherz

Program: Viva Vivaldi

 • Antonio Vivaldi (1678–1741): Triová sonáta op. 1, č. 6, D dur

 • Tarquinio Merula (ca 1594–1665): Ciaccona

 • Arcangelo Corelli (1653–1713): Triová sonáta op. 1, č. 2, e mol

 • Antonio Vivaldi: Triová sonáta op. 1, č. 2, e mol

 • Tarquinio Merula Ruggiero

 • Arcangelo Corelli: Triová sonáta op. 2, č. 1, D dur

 • Antonio Vivaldi: Koncert pre violončelo, sláčikový orchester a basso continuo c~mol, RV 401

 • Antonio Vivaldi: La Folia, op. 1, č. 12, RV 63

Il Cuore Barocco:

 • Peter Zelenka – barokové husle

 • Adam Szendrei – barokové husle

 • Tomáš Kardoš – barokové violončelo

 • Jana Zelenková – čembalo

 • Jakub Mitrík – teorba

14. 8. 2015 – Evanjelický kostol, Levoča
15. 8. 2015 – Kostol sv. Ducha, Žehra
16. 8. 2015 – Evanjelický kostol, Spišská Nová Ves

Program: Anno Domini 1685: Bach & Händel – k 330. výročiu narodenia

 • Georg Friedrich Händel (1685–1759):

 • Triová sonáta G dur op. 5, č. 4, HWV 399

 • Concerto a quatro, č. 1 d mol

 • Johann Sebastian Bach (1685–1750):

 • chorálové predohry z Organovej knižky

 • Sonáta pre flauto traverso a basso continuo e mol, BWV 1034

 • Giovanni Girolamo Kapsberger (1580–1651):

 • Toccata č. 8 G dur zo zbierky Il libro d’intavolatura di chitarrone (1640)

 • Antonio Vivaldi (1678–1741):

 • La Folia, op. 1, č. 12, RV 63

Sólisti:

 • Štefan Iľaš – organ

 • Mária Rendešová – flauto traverso

 • Jakub Mitrík – teorba, baroková gitara

 • Jozef Gavlák – recitácia

Il Cuore Barocco:

 • Peter Zelenka – barokové husle

 • Adam Szendrei – barokové husle

 • Tomáš Kardoš – barokové violončelo

 • Jana Zelenková – spinet

14. 6.  2015 – Trnava

​​

Program: Speer & Caldara; Musica da chiesa: Príbeh a hudba jedného storočia (1636–1736)

 • Daniel Speer (1636-1707): Sonata a mol

 • Antonio Caldara (1670-1736): Salve regina c mol

 • Daniel Speer: Sonata d mol

 • Antonio Caldara: Triosonáta č.5 e mol

 • Antonio Caldara: Stabat Mater

Sólisti:

 • Tereza Maličkayová – soprán

 • Jarka Balážová – alt

 • Matúš Šimko – tenor

 • Tomáš Šelc – bas

Il Cuore Barocco:

 • Peter Zelenka – barokové husle

 • Adam Szendrei – barokové husle

 • Albert Hrubovčák – pozauna

 • Mikuláš Havrila – pozauna

 • Tomáš Kardoš – barokové violončelo

 • Jana Zelenková – organ

 • Jakub Mitrík – teorba

28. 4.  2015 – Dvorana, VŠMU, Bratislava v rámci diplomového koncertu sólistu

Program:

Georg Christoph Wagenseil (1715–1777): Koncert pre pozaunu Es dur

Sólista:

 • Mikuláš Havrila – pozauna

Il Cuore Barocco:

 • Peter Zelenka, Adam Szendrei – barokové husle

 • Pieter Das – baroková viola

 • Tomáš Kardoš – barokové violončelo

 • Agi Ferienčíková – čembalo

16. 4.  2015 – Dvorana, VŠMU, Bratislava Diplomový koncert Michaely Kuštekovej

Program:

 • Johann Sebastian Bach (1685–1750): kantáta Non sa che sia dolore BWV 209

 • Antonio Vivaldi (1678–1741): Koncert pre violončelo c mol, RV 401 – Allegro non molto

 • Antonio Vivaldi: Salve Regina, RV 617

 • Georg Friedrich Händel (1685–1759): Triosonata h mol, HWV 386b – Andante, Allegro

 • Georg Friedrich Händel: ária Cleopatry z opery Gulio Cesare Da tempeste

Sólisti:

 • Michaela Kušteková – soprán

 • Mária Rendešová – flauto traverso

 • Tomáš Kardoš – barokové violončelo

Il Cuore Barocco:

 • Peter Zelenka, Ján Kružliak ml. – barokové husle

 • Pieter Das – baroková viola

 • Martin Gedeon – čembalo

 • Jana Zelenková – organový pozitív

 • Jakub Mitrík – teorba

2. 3.  2015 – kafé Scherz, Bratislava

Program: Antonio Vivaldi (1678–1741) Concerti dell’Ospedale

 • La Pastorella, RV 95

 • Koncert c mol pre violončelo, RV 401

 • Koncert F dur pre zobcovú flauta La Tempesta, RV 433

 • Koncert G dur pre violončelo, RV 414

 • Koncert g mol pre zobcovú flautu La Notte, RV 439

Sólisti:

 • Tomáš Kardoš – barokové violončelo

 • Štefan Tokár – zobcová flauta

Il Cuore Barocco:

 • Peter Zelenka, Adam Szendrei – barokové husle

 • Ján Kružliak ml. – baroková viola

 • Martin Gedeon – čembalo

 • Jana Zelenková – organový pozitív

 • Jakub Mitrík – teorba, baroková gitara

 • Black Facebook Icon
 • Black YouTube Icon

© 2020 by Il Cuore Barocco. Proudly created with Wix.com

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now