top of page

2010

30. 9. 2010 – Stupava, kostol sv. Štefana, uhorského kráľa
2. 10. 2010 – Záhorská Bystrica, kostol sv. Petra a Pavla
3. 10. 2010 – Vysoká pri Morave, kostol sv. Ondreja, apoštola

Program:

 • Francesco Saverio Geminiani: Concerto g mol

 • Johann Sebastian Bach: kantáta č. 51 Jauchzet Gott in allen Landen

 • Antonio Vivaldi: Glória D dur

Sólisti:

Kristína Dinušová,

Hilda Gulyášová,

Branislav Tomášek

Dirigent: Robert Dinuš

Koncerty v spolupráci so zborom Coro nel Torrente.

21. 9. 2010 – kaplnka sv. Rozálie, Bratislava (Lamač)

25. 5. 2010 – Zichyho palác v Bratislave
5. 5. 2010 – VŠMU, Zochova 1, Bratislava

 

Dva úvodné koncerty nového zoskupenia, na programe diela barokových skladateľov pre sláčikový súbor, medzi inými H. I. F. Biber.

2011

20. 8. 2011 – kaplnka sv. Ladislava na Primaciálnom námestí v Bratislave

Program:

 • Joseph Bodin de Boismortier: Concerto a 5 e-mol: Allegro

 • Joseph Bodin de Boismortier: Trio sonata e-mol: Adagio, Allegro

 • Johann David Heinichen: Sonata G-dur: Adagio, Allegro

 • Johann Joachim Quantz: Sonata c-mol: Andante moderato, Allegro

 • Marco Uccellini: Aria sopra “La Bergamasca”

 • Johan Helmich Roman: Trio sonata g-mol

 • Joseph Bodin de Boismortier: Concerto e-mol: 3.časť

Il Cuore Barocco:

 • Marta Kořínková, Petra Kovačovská – zobcové flauty

 • Lucia Čuláková, Martin Karvaš – barokové hoboje

 • Eva Telepčáková – barokové husle

 • Viola Kordošová, Tomáš Kardoš – barokové violončelo

 • Agi Ferienčíková – čembalo

Letný koncert komornej hudby v krásnom prostredí barokovej kaplnky sv. Ladislava v srdci bratislavského Starého mesta. Pestrý program, vyzdvihujúci rôzne kombinácie nástrojov a uvádzajúci menej známych skladateľov z rôznych kútov Európy, od temperamentnej talianskej Bergamascy pre dve zobcové flauty a continuo až po švédsky barok pre dva hoboje a continuo, zjednotený päťhlasým koncertom francúzskeho majstra talianskeho štýlu.

20. 2. 2011 – kostol sv. Jána Krstiteľa v Kráľovej pri Senci

Program:

 • Jean-Marie Leclair: Deuxième Récréation de Musique, overtúra g mol

 • Georg Friedrich Händel: Ária č. 6, Ária z opery Xerxes

 • Georg Philipp Telemann: Triová sonáta C dur: Dolce, Allegro

 • Antonio Vivaldi: La Folia d mol, RV63

 • Gaudentius Dettelbach: Te Deum C dur

Sólisti:

 • Zuzana Szabó (soprán)

 • Maroš Klátik (tenor)

Il Cuore Barocco:

 • Marta Kořínková – zobcová flauta,

 • Lucia Čuláková – barokový hoboj,

 • Katarína Zboray – barokové husle,

 • Peter Zelenka – barokové husle,

 • Tomáš Kardoš – barokové violončelo,

 • Jana Dzurňáková – čembalo a organ

Koncert v spolupráci s chrámovým zborom Nebeská rosa.

Prvý ročník festivalu Slova a hudby v Kráľovej pri Senci. Na programe dve Händlove sólové árie, Telemannova triová sonáta pre zobcovú flautu, hoboj a continuo, virtuózna Folia Antonia Vivaldiho pre dvojo huslí a continuo a najmä znovuuvedené Te Deum františkánskeho skladateľa Gaudentia Dettelbacha. Hudobný program bol doplnený poéziou pátra Svetloslava Veigla.

2012

26. 9. 2012 – kostol sv. Štefana (Kapucínsky), Bratislava

Program:

 • Antonio Vivaldi: Concerto grosso

 • Giovanni Battista Pergolesi: Stabat Mater

Sólistky: Dominika Šlahorová (soprán), Mária Ivanecká (mezzosoprán)
Zbormajster: Lukáš Kunst

Inauguračný koncert novovzniknutého zboru Muzikálovej akadémie pri divadle Nová scéna.

23. 8. 2012 – nádvorie Zichyho paláca v Bratislave

Program:

 • Henry Purcell: Chacony g mol, Z730

 • Georg Philipp Telemann: Koncert č. 25 h mol pre 2 flauty a orchester

 • Tomáš Kardoš: Borovičkakantate *slovenská premiéra

 • Antonio Vivaldi: Koncert pre violončelo a orchester D dur

 • Johann Sebastian Bach: „Schweigt stille, plaudert nicht“ (Kaffeekantate) BWV 211

Réžia kantáty: Anna Hamadová Kňažíková

Sólisti:

 • Kristína Dinušová – soprán

 • Patrik Horňák – tenor

 • Jiří Miloslav Procházka – bas

 • Mária Rendešová a Dorota Matejová – flauto traverso

 • Tomáš Kardoš – barokové violončelo

Koncert v rámci cyklu Hudba na nádvorí (organizátor: Centrum hudby). Scénické uvedenie známej Kávovej kantáty Johanna Sebastiana Bacha doplnili dva koncerty a chaconna anglického skladateľa Henryho Purcella. Táto kantáta je jednou z mála svetských kantát nemeckého polyfonika a prináša ťažké rozhodovanie mladej Lieschen medzi manželstvom a šálkou kávy.

7. 7. 2012 – kostol Nanebovzatia Panny Márie v Banskej Štiavnici​

 • v rámci hlavného koncertu festivalu Bachtribute

Program:

 • Johann Sebastian Bach: kantáta Jauchzet Gott in allen Landen BWV 51

Na bachovskom festivale v Banskej Štiavnici sa súbor predstavil virtuóznou kantátou pre sólový soprán a trúbku v sprievode sláčikového orchestra.

5. 7. 2012 – evanjelický kostol v Senci

Program:

 • Duchovná hudba Charpentier – Bach – Řehák – Dettelbach

Spoluúčinkoval spevácky zbor Nebeská rosa

1. 4. 2012 – kostol sv. Štefana (Kapucínsky) v Bratislave

Program:

 • Pietro Locatelli: Sinfonia funebre

 • Giovanni Battista Pergolesi: Stabat Mater (arr. Giovanni Paisiello)

Dirigent: Petra Torkošová

Spoluúčinkoval spevácky zbor Cantus

Koncert v rámci bakalárskeho koncertu dirigentky Petry Torkošovej.

19. 2. 2012 – kostol sv. Jána Krstiteľa, Kráľová pri Senci, 15:00

Na programe diela:

 • Françoisa Couperina

 • Johanna Joachima Quantza

 • Giovanniho Pierluigiho da Palestrinu

Koncert s podtitulom Keď anjel v tebe spieva v rámci druhého ročníka festivalu Slova a hudby.

2013

23. 8. 2013 – Kostol sv. Ducha, Žehra, 19:00

Program: diela

 • Henryho Purcella

 • Antonia Vivaldiho

 • Georga Friedricha Händla

 • Johanna Sebastiana Bacha a

 • Georga Philippa Telemanna

Hostia:

 • Michaela Kušteková – soprán

 • Ján Filip – recitácia

 • Milan Špak – projekcia

Il Cuore Barocco:

 • Mária Rendešová – flauto traverso

 • Martin Karvaš – ľúbostný hoboj

 • Peter Zelenka – barokové husle

 • Tomáš Kardoš – barokové violončelo

 • Jana Dzurňáková – spinet

 • Štefan Iľaš – organ

 • Jakub Mitrík – teorba

24. 8. 2013 – Kostol sv. Kataríny Alexandrijskej, Matejovce nad Hornádom, 18:00

Program:

 • árie Georga Friedricha Händla a Alessandra Stradellu

 • organové skladby Dietricha Buxtehudeho

 • komorné diela Antonia Vivaldiho, Jean-Baptista Barrièra a Louis-Antoina Dornela

Hostia:

 • Michaela Kušteková – soprán

 • Tomáš Sorokáč – tenor

 • Vladimír Major – barytón

 • Ján Filip – recitácia

Il Cuore Barocco:

 • Mária Rendešová – flauto traverso

 • Martin Karvaš – ľúbostný hoboj

 • Peter Zelenka – barokové husle

 • Tomáš Kardoš – barokové violončelo

 • Jana Dzurňáková – spinet

 • Štefan Iľaš – organ

 • Jakub Mitrík – teorba

25. 8. 2013 – Evanjelický kostol, Spišská Nová Ves, 18:00

Program: diela

 • Georga Philippa Telemanna

 • Johanna Sebastiana Bacha

 • Antonia Vivaldiho

 • Dietricha Buxtehudeho

 • Jean-Baptista Barièrra

 • Henryho Purcella

 • Jean-Marie Leclaira

Hostia:

 • Michaela Kušteková – soprán

 • Ján Filip – recitácia

Il Cuore Barocco:

 • Mária Rendešová – flauto traverso

 • Martin Karvaš – ľúbostný hoboj

 • Peter Zelenka – barokové husle

 • Tomáš Kardoš – barokové violončelo

 • Jana Dzurňáková – spinet

 • Štefan Iľaš – organ

 • Jakub Mitrík – teorba

Koncert sa uskutočnil v rámci Dní mesta Spišská Nová Ves.

30. 6. 2013 – kostol Obrátenia sv. Pavla, Domadice

Program:

 • Louis-Antoine Dornel (1685-–1765): Sonate en quatuor (1709)

 • Georg Philipp Telemann (1681-–1767): Fantasie pre husle sólo a mol TWV 40:25 (1735)

 • Antonio Vivaldi (1678–-1741): Concerto g-moll RV 103 pre flautu, hoboj, fagot a continuo

 • Jean-Baptiste Barriére (1707-–1747): Sonata II à tre d mol tiré du troisième livre de sonates (1739)

 • Antonio Vivaldi (1678–1741): Triová sonáta D dur RV 84

 • Johann Sebastian Bach (1685–-1750): Orchestrálna suita č. 3 D dur BWV 1068 (1730) Air

 • Joseph Bodin de Boismortier (1689-–1755): Concerto à 5 (1732)

Il Cuore Barocco:

 • Mária Rendešová – flauto traverso

 • Martin Karvaš – barokový hoboj a ľúbostný hoboj

 • Peter Zelenka – barokové husle

 • Tomáš Kardoš – barokové violončelo a fagot

 • Jana Dzurňáková – organ

2014

22. 8.  2014 – kostol sv. Ducha, Žehra, 19:00
24. 8.  2014 – kaplnka sv. Michala Archanjela, Košice, 19:00 v rámci cyklu Musica ex archivo

Program:

 • Georg Friedrich Händel (1685–1759): Ouvertúra z oratória Mesiáš HWV 56

 • Georg Friedrich Händel: Gloria in excelsis Deo HWV deest

 • Johann Sebastian Bach (1685–1750): Orchestrálna suita h mol BWV 1067 Menuet a Badineria

 • Antonio Vivaldi (1678–1741): Koncert pre violončelo a sláčikový orchester D dur

 • Johann Sebastian Bach: Toccata a fúga d mol BWV 565

 • Johann Pachelbel (1653–1706): Kánon D dur

 • Johann Sebastian Bach: Sinfonia a ária Ricetti gramezza z kantáty Non sa che sia dolore BWV 209

Sólisti:

 • Michaela Kušteková – soprán

 • Mária Rendešová – flauto traverso

 • Tomáš Kardoš – barokové violončelo

 • Štefan Iľaš – organ

 • Ján Filip – recitácia

Il Cuore Barocco:

 • Peter Zelenka, Adam Szendrei – barokové husle

 • Lucie Vinklerová – baroková viola

 • Romana Uhliková – kontrabas

 • Jana Zelenková – spinet

 • Jakub Mitrík – teorba

9. 7. 2014 – kostol sv. Jakuba, Tužina, 19:30
10. 7. 2014 – Piaristický kostol, Prievidza, 19:30 
festival Letná pauza

Program:

 • Henry Purcell (1659–1695)): Suita Abdelazar (výber)

 • Johann Sebastian Bach (1685–1750): kantáta Ich habe Genung, BWV82

 • Nicola Porpora (1686–1768): Concerto č.5 e mol (Affetuoso, Allegro)

 • Georg Philipp Telemann (1681–1767): Concerto A dur pre ľúbostný hoboj (Siciliana, Allegro)

 • Georg Friedrich Händel (1685–1759): recitatív Thus sheith the Lord
  a ária But who may abide the day of His comming z oratória Mesiáš

Sólisti:

 • Tomáš Šelc – bas

 • Lucia Ročkaiová – barokový hoboj

Il Cuore Barocco:

 • Peter Zelenka, Adam Szendrei – barokové husle

 • Peter Vrbinčík – baroková viola (a. h. )

 • Tomáš Kardoš – barokové violončelo

 • Jana Dzurňáková – organ

Vystúpenie úspešného slovenského basistu Tomáša Šelca ponúklo Bachovu hromničnú kantátu s reflektívnym textom o konci života v kontraste s dramatickou ukážkou z Händlovho oratória Mesiáš. Il Cuore Barocco doplnilo program o úryvok z orchestrálnej suity Henryho Purcella, virtuózne concerto Nicolu Porpory pre dvojo huslí a continuo a pastorálny koncert pre ľúbostný hoboj Georga Philippa Telemanna.

17. 3. 2014 – štúdio, Nová budova SND, Bratislava, 19:00

Off-beat live – Milan Tomášik a Il Cuore Barocco

V predstavení OFF-BEAT-LIVE skúma interpret blízky vzťah hudby a tanca v baroku pohľadom súčasného tanečníka. Kontakt dychu a hudobného rytmu, impulzy pohybu súčasného tanečníka vychádzajúce z barokovej hudby, dialóg s koreňmi súčasného tanca. Milan Tomášik sleduje vzťah súčasného tanca k rytmu, vzťahujúc svoj nádych a výdych ku kódovanej rytmickej štruktúre barokovej hudby. Simultánne sa pohybuje medzi vonkajšími vplyvmi histórie tanca a vnútornou koncentráciou tanečníka. Umelec sa tak snaží objaviť fyzický potenciál, ktorý by umožnil hýbajúcemu sa telu vykročiť zo známych tanečných techník a spoločenských predstáv o tele. Predstavenie je po prvýkrát s hudbou naživo v interpretácii mladých hudobníkov.

 

Il Cuore Barocco:

 • Ján Kružliak, Peter Zelenka – barokové husle

 • Tomáš Kardoš, Martin Gedeon – violy da gamba

 • Metod Podolský – kontrabas

 • Jana Dzurňáková – čembalo

20. 2. 2014 – koncertná sieň Dvorana, VŠMU, Bratislava, 19:00

Program:

 • Johann Sebastian Bach (1685–1750): kantáta Ich habe genug, BWV 82

Sólisti:

 • Tomáš Šelc – bas

 • Lucia Ročkaiová – barokový hoboj

Il Cuore Barocco:

 • Peter Zelenka, Adam Szendrei – barokové husle

 • Pieter Das – baroková viola

 • Tomáš Kardoš – barokové violončelo

 • Jana Dzurňáková – organ

Dielo zaznelo v rámci diplomového koncertu sólistu.

16. 2. 2014 – Kostol sv. Jána Krstiteľa, Kráľová pri Senci, 15:00

Program:

 • Johann Sebastian Bach (1685–1750): ária Ich will nur dir zu Ehren leben z novoročnej kantáty vianočného oratória

 • Gaudentius Dettelbach (1739–1818): Missa SS. Apostolorum – novodobá premiéra

Sólista:

 • Matúš Šimko – tenor

Il Cuore Barocco:

 • Peter Zelenka, Adam Szendrei – barokové husle

 • Viola Kordošová – barokové violončelo

 • Samuel Škoviera – timpani

 • Jana Dzurňáková – organ

 • Tomáš Kardoš – violončelo, čembalo a vedenie zboru

Spoluúčinkoval chrámový zbor Nebeská rosa.

Na festivale Veiglove dni v Kráľovej pri Senci sa predstavilo Il Cuore Barocco, s tromi zahraničními hosťami. Sólistom bol talentovaný tenorista Matúš Šimko, ktorý zaspieval Bachovu áriu z Novoročnej kantáty, štvrtej časti Vianočného oratória a so zborom Nebeská rosa uviedol omšu SS. Apostolorum Gaudentia Dettelbacha.

2015

22. 12.  2015 – Malá sála Slovenskej filharmónie, Bratislava

Program:

 • Joseph Umstatt (1711–1762): Missa natalitia

 • P. Petrus Peťko (1713–1793): Missa ex G Jesuli nati

Sólisti:

 • Tereza Maličkayová – soprán

 • Jarmila Balážová – alt

 • Matúš Šimko – tenor

 • Tomáš Šelc – bas

Il Cuore Barocco:

 • Albert Hrubovčák, Mikuláš Havrila - pozauna

 • Peter Zelenka – barokové husle

 • Adam Szendrei – barokové husle

 • Tomáš Kardoš – barokové violončelo

 • Štefan Iľaš – organ

 • Jakub Mitrík – teorba

21. 10.  2015 – Kostol sv. Františka Xaverského, Banská Bystrica

Program:

 • Pietro Locatelli (1695–1764): Sinfonia funebre f mol

 • Antonio Vivaldi (1678–1741): Triová sonáta op. 1, č. 2, e mol

 • Giovanni Batista Pergolesi (1710–1736): Stabat Mater

Sólistky:

 • Hilda Gulyás – soprán

 • Jarmila Balážová – alt

Il Cuore Barocco:

 • Peter Zelenka – barokové husle

 • Adam Szendrei – barokové husle

 • Pieter Das – baroková viola

 • Tomáš Kardoš – barokové violončelo

 • Jana Zelenková – organ

18. 9. 2015 – Evanjelický kostol, Štítnik
19. 9. 2015 – Sádok
20. 9. 2015 – Kostol panny Márie ružencovej, Kostolná pri Dunaji (počas omše a po jej skončení)
21. 9.  2015 – Caffe Scherz

Program: Viva Vivaldi

 • Antonio Vivaldi (1678–1741): Triová sonáta op. 1, č. 6, D dur

 • Tarquinio Merula (ca 1594–1665): Ciaccona

 • Arcangelo Corelli (1653–1713): Triová sonáta op. 1, č. 2, e mol

 • Antonio Vivaldi: Triová sonáta op. 1, č. 2, e mol

 • Tarquinio Merula Ruggiero

 • Arcangelo Corelli: Triová sonáta op. 2, č. 1, D dur

 • Antonio Vivaldi: Koncert pre violončelo, sláčikový orchester a basso continuo c~mol, RV 401

 • Antonio Vivaldi: La Folia, op. 1, č. 12, RV 63

Il Cuore Barocco:

 • Peter Zelenka – barokové husle

 • Adam Szendrei – barokové husle

 • Tomáš Kardoš – barokové violončelo

 • Jana Zelenková – čembalo

 • Jakub Mitrík – teorba

14. 8. 2015 – Evanjelický kostol, Levoča
15. 8. 2015 – Kostol sv. Ducha, Žehra
16. 8. 2015 – Evanjelický kostol, Spišská Nová Ves

Program: Anno Domini 1685: Bach & Händel – k 330. výročiu narodenia

 • Georg Friedrich Händel (1685–1759):

 • Triová sonáta G dur op. 5, č. 4, HWV 399

 • Concerto a quatro, č. 1 d mol

 • Johann Sebastian Bach (1685–1750):

 • chorálové predohry z Organovej knižky

 • Sonáta pre flauto traverso a basso continuo e mol, BWV 1034

 • Giovanni Girolamo Kapsberger (1580–1651):

 • Toccata č. 8 G dur zo zbierky Il libro d’intavolatura di chitarrone (1640)

 • Antonio Vivaldi (1678–1741):

 • La Folia, op. 1, č. 12, RV 63

Sólisti:

 • Štefan Iľaš – organ

 • Mária Rendešová – flauto traverso

 • Jakub Mitrík – teorba, baroková gitara

 • Jozef Gavlák – recitácia

Il Cuore Barocco:

 • Peter Zelenka – barokové husle

 • Adam Szendrei – barokové husle

 • Tomáš Kardoš – barokové violončelo

 • Jana Zelenková – spinet

14. 6.  2015 – Trnava

​​

Program: Speer & Caldara; Musica da chiesa: Príbeh a hudba jedného storočia (1636–1736)

 • Daniel Speer (1636-1707): Sonata a mol

 • Antonio Caldara (1670-1736): Salve regina c mol

 • Daniel Speer: Sonata d mol

 • Antonio Caldara: Triosonáta č.5 e mol

 • Antonio Caldara: Stabat Mater

Sólisti:

 • Tereza Maličkayová – soprán

 • Jarka Balážová – alt

 • Matúš Šimko – tenor

 • Tomáš Šelc – bas

Il Cuore Barocco:

 • Peter Zelenka – barokové husle

 • Adam Szendrei – barokové husle

 • Albert Hrubovčák – pozauna

 • Mikuláš Havrila – pozauna

 • Tomáš Kardoš – barokové violončelo

 • Jana Zelenková – organ

 • Jakub Mitrík – teorba

28. 4.  2015 – Dvorana, VŠMU, Bratislava v rámci diplomového koncertu sólistu

Program:

Georg Christoph Wagenseil (1715–1777): Koncert pre pozaunu Es dur

Sólista:

 • Mikuláš Havrila – pozauna

Il Cuore Barocco:

 • Peter Zelenka, Adam Szendrei – barokové husle

 • Pieter Das – baroková viola

 • Tomáš Kardoš – barokové violončelo

 • Agi Ferienčíková – čembalo

16. 4.  2015 – Dvorana, VŠMU, Bratislava Diplomový koncert Michaely Kuštekovej

Program:

 • Johann Sebastian Bach (1685–1750): kantáta Non sa che sia dolore BWV 209

 • Antonio Vivaldi (1678–1741): Koncert pre violončelo c mol, RV 401 – Allegro non molto

 • Antonio Vivaldi: Salve Regina, RV 617

 • Georg Friedrich Händel (1685–1759): Triosonata h mol, HWV 386b – Andante, Allegro

 • Georg Friedrich Händel: ária Cleopatry z opery Gulio Cesare Da tempeste

Sólisti:

 • Michaela Kušteková – soprán

 • Mária Rendešová – flauto traverso

 • Tomáš Kardoš – barokové violončelo

Il Cuore Barocco:

 • Peter Zelenka, Ján Kružliak ml. – barokové husle

 • Pieter Das – baroková viola

 • Martin Gedeon – čembalo

 • Jana Zelenková – organový pozitív

 • Jakub Mitrík – teorba

2. 3.  2015 – kafé Scherz, Bratislava

Program: Antonio Vivaldi (1678–1741) Concerti dell’Ospedale

 • La Pastorella, RV 95

 • Koncert c mol pre violončelo, RV 401

 • Koncert F dur pre zobcovú flauta La Tempesta, RV 433

 • Koncert G dur pre violončelo, RV 414

 • Koncert g mol pre zobcovú flautu La Notte, RV 439

Sólisti:

 • Tomáš Kardoš – barokové violončelo

 • Štefan Tokár – zobcová flauta

Il Cuore Barocco:

 • Peter Zelenka, Adam Szendrei – barokové husle

 • Ján Kružliak ml. – baroková viola

 • Martin Gedeon – čembalo

 • Jana Zelenková – organový pozitív

 • Jakub Mitrík – teorba, baroková gitara

bottom of page