top of page

Kostol františkánov, Bratislava 2017

Kostol sv.Jána Krstiteľa, Vrútky 2017

Spišská Nová Ves, 2016

Scherz café, Bratislava 2015

Románsko-gotický kostol v Sádku, 2015

Spišská Nová Ves, 2013

Zichyho palác, Bratislava 2012

bottom of page