web pic.jpg

 

Johann Sebastian Bach

Orchestrálna suita BWV 1070

Kantáta BWV 209

Sólisti:

Michaela Kušteková - soprán

Mária Posch - priečna flauta

Kaštiel Ivanka pri Dunaji

sobota 5.6.2021 o 18:00

Vstupné 10€

Ukážky z koncertov

Foto: Ján Lukáš

Koncert v Slovenskej filharmónii - Marc-Antoine Charpentier

Reportáže o našich koncertoch

Záznamy relácie Ars Musica na rádiu Devín

Koncerty Boismortier 330 2019

Ars Musica 17.12.2019
00:00 / 01:04

Koncert v Slovenskej filharmónii A.Caldara: Magdaléna pri nohách Krista 2019

Ars Musica 9.4.2019
00:00 / 01:04

Koncerty Turíce s Bachom 2018

Ars Musica 24.4.2018
00:00 / 01:04

Koncert v Slovenskej filharmónii "Les Plaisirs de Versailles" 2018

Ars Musica 16.1.2018
00:00 / 01:04

Koncerty na Spiši v roku 2016 (od 13:30)

Ars Musica 8.9.2016
00:00 / 01:04

Koncerty na Spiši v roku 2015

Ars Musica 27.8.2015
00:00 / 01:04

Z histórie