top of page
Flauta

Mária Posch

traverso

S historicky poučenou interpretáciou sa po prvýkrát stretla počas štúdia Hudobného umenia na Prešovskej univerzite v Prešove. Prostredníctvom Majstrovských kurzov MEMA 2009 v Poprade sa zoznámila aj s barokovou priečnou flautou. Hru na tento nástroj sa rozhodla študovať na Konservatorium Wien Privatuniversität v triede Reinharda Czascha. V júni 2018 ukončila štúdium s vyznamenaním na Salzburskom Mozarteu v triede Marcella Gattiho.

Maria-Rendesova_by-Theresa-Pewal-95-2.jp
Husle
Peter Zelenka, husle

Peter Zelenka

husle

Po ukončení štúdia na AU v Banskej Bystrici a VŠMU v Bratislave sa rozhodol pre štúdium historicky poučenej interpretácie na Konservatorium Wien Privatuniversität v triede Ulrike Engel. Zúčastnil sa taktiež rôznych majstrovských kurzov a workshopov (MEMA, Accentus Musicalis, Letní škola barokní hudby). Pravidelne účinkuje v súbore Musica Aeterna. Je spoluzakladajúcim členom súboru Il Cuore Barocco.

Adam Szendrei

husle

Študoval na VŠMU hru na husliach, kde sa začal venovať aj historicky poučenej interpretácií v triede Petra Zajíčka. Zučastnil sa na workshope Accentus musicalis v Schloss Hofe. Je tiež členom orchestra Bratislava Hot Serenaders, komorného orchestra ZOE a súboru Musica aeterna.

Adam Szendrei, husle
Basso continuo

Tomáš Kardoš

violončelo & fagot

Po štúdiu violončela a fagotu na Konzervatóriu v Bratislave, sa rozhodol špecializovať sa na starú hudbu na Konservatorium Wien Privatuniversität v triede Jörga Zwickera (barokové violončelo) a Jennifer Harris (barokový fagot). Účinkuje vo viacerých barokových súboroch (Musica aeterna, Solamente naturali, Ensemble Barock, Capella Leopoldina) a bol hlavným iniciátorom vzniku súboru Il Cuore Barocco. Vo svojej rodnej obci Kráľová pri Senci založil Festival slova a hudby na počesť básnika Ferdinanda Svetloslava Veigla.

IMG_0090_1_1.jpg
Jakub Mitrík, teorba

Jakub Mitrík

teorba & baroková gitara & arcilutna

Študoval gitaru na Cirkevnom konzervatóriu v Bratislave pod vedením profesora Jozefa Zsapku. Absolvoval štúdium na VŠMU v Bratislave v triede Martina Krajča. Zaujíma sa však tiež o hudbu z obdobia baroka a gitarovú hudbu z obdobia 19. storočia a jej historicky poučenú interpretáciu na kópiách historických nástrojov. Hru na teorbu študoval na ASH v Brne u Jana Čižmářa. Od roku 2015 študuje v nemeckých Brémach.

Jana Zelenková

čembalo & organ

Na Konzervatóriu v Košiciach absolvovala odbor cirkevná hudba (organ, klavír, dirigovanie). Na VŠMU v Bratislave študovala hudobnú teóriu a  odbor komorná hra (organ) v triede Petra Zajíčka. Hru na čembale študovala na ASH v Brne v triede Moniky Knoblochovej. Popri kurzoch zameraných na interpretáciu starej hudby (Letní škola barokní hudby, MEMA, Accentus Musicalis) absolvovala aj ročný študijný pobyt v Grazi.

Jana Zelenková, čembalo

Martin Gedeon

čembalo & organ


Martin Gedeon sa narodil v Prahe, kde vyštudoval ČVUT, odbor Technika a technologie v údržbe lietadel. Súčasne so štúdiom na technickej univerzite mal hodiny organu u L. Vendla, ktorý ho ku starej hudbe priviedol. Od roku 2013 študuje v čembalovej triede Ericha Traxlera na Musik und Kunst Privatuniversität Wien; absolvoval tiež ročný študijny pobyt na Kráľovskom konzervatóriu v Haagu.

bottom of page