top of page

2016

16. 12.  2016 19:30 – kostol sv. Mikuláša, Senec
17. 12.  2016 15:00 – kostol Zvestovania Pána (Františkánsky), Bratislava
17. 12.  2016 19:00 – Mestské kultúrne a informačné centrum, Stupava

Program:

 • P. Petrus Peťko: Missa ex G Jesuli Nati

 • Jozef Halmo: vianočná omša Radostná zvesť

Il Cuore Barocco:

 • Peter Zelenka – barokové husle

 • Adam Szendrei – barokové husle

 • Tomáš Kardoš – barokové violončelo

 • Martin Gedeon – organ

Zbor Stella pri ZUŠ Senec

Orchester Fantázia pri ZUŠ Senec

Dirigent: Tomáš Šelc

12. 10. 2016 – kostol sv.Františka, Bratislava–Karlova ves
13. 10. 2016 – synagóga, Nitra (v rámci Nitrianskej hudobnej jesene)
14. 10. 2016 – Zichyho palác, Bratislava
16. 10. 2016 – kostol sv.Jakuba, Trnava (v rámci Trnavskej hudobnej jesene)

 

Program: Viva Vivaldi – Concerti dell’ Ospedale

 • Koncert Alla rustica G dur RV 151

 • Koncert pre traverso D dur Il Gardellino – Slávik RV428

 • Koncert pre lutnu D dur RV93

 • Koncert pre traverso G dur RV437

 • Koncert pre violončelo a mol RV420

 • Komorný koncert g mol RV107

Sólisti: Mária Rendešová – baroková priečna flauta

Jakub Mitrík – theorba, arcilutna

Tomáš Kardoš – barokové violončelo

Il Cuore Barocco

 • Peter Zelenka – barokové husle

 • Adam Szendrei – barokové husle

 • Samuel Mikláš – baroková viola

 • Martin Gedeon – čembalo

27. 9.  2016 – Evanjelický kostol Topoľčany
28. 9.  2016 – Kostol sv.Kríža, Podunajské Biskupice

Program:

 • Pietro Locatelli (1695–1764): Sinfonia funebre f mol

 • Antonio Vivaldi (1678–1741): Triová sonáta op. 1, č. 2, e mol

 • Giovanni Batista Pergolesi (1710–1736): Stabat Mater

Sólistky:
Hilda Gulyás – soprán
Jarmila Balážová – alt

Il Cuore Barocco:

 • Peter Zelenka – barokové husle

 • Adam Szendrei – barokové husle

 • Pieter Das – baroková viola

 • Tomáš Kardoš – barokové violončelo

 • Martin Gedeon – organ

 • Jakub Mitrík – teorba

26. 8. 2016 – kostol Ducha Svätého, Žehra
27. 8. 2016 – Evanjelický kostol, Sabinov
28. 8. 2016 – Evanjelický kostol, Spišská Nová Ves

Program:

 • Georg Friedrich Händel (1685–759): Sinfonia z kantáty Ah! crudel, nel pianto mio HWV 78

 • Louis-Nicolas Clérambault (1676–1749): kantáta Orphée

 • Joseph Bodin de Boismortier (1689–1755): Balets de village en trio

 • Georg Friedrich Händel: ária Lascia o mai le brune vele z kantáty Delirio amoroso

 • Marin Marais (1656–1728): Pièces en trio: Suita V

 • François Couperin (1668–1733): Les Nations: Suita III

 • Georg Friedrich Händel: ária Brillava protetto z kantáty Figlio d’alte speranze HWV 113

 • Jean-Philippe Rameau (1683–1764): Pièces de clavecin en concert: Troisième concert

 • François Couperin: Second livre de clavecin: Ordre VI – Les barricades mistérieuses

 • Georg Philipp Telemann (1681–1767): Quatuor Parisien č. 12

Sólista: Matúš Šimko – tenor

Il Cuore Barocco:

 • Mária Rendešová – flauto traverso

 • Dorota Matejová – flauto traverso

 • Peter Zelenka – barokové husle

 • Adam Szendrei – barokové husle

 • Tomáš Kardoš – viola da gamba

 • Štefan Iľaš – spinet

 • Jakub Mitrík – teorba

23. 6.  2016 – kostol sv. Michala Archanjela, Bratislava–Karlova Ves
24. 6.  2016 – otvárací koncert festivalu Umenie a víno, Svätý Jur
26. 6.  2016 – Hudobné večery na Palisádach, žltý kostolík na Palisádach, Bratislava

Program:

Svätojánsky cyklus koncertov – Viva Vivaldi 2016

 • Antonio Vivaldi (1678–1741): Triová sonáta op. 1, č. 6, D dur

 • Tarquinio Merula (ca 1594–1665): Ciaccona

 • Arcangelo Corelli (1653–1713): Triová sonáta op. 1, č. 2, e mol

 • Antonio Vivaldi: Triová sonáta op. 1, č. 2, e mol

 • Tarquinio Merula Ruggiero

 • Arcangelo Corelli: Triová sonáta op. 2, č. 1, D dur

 • Antonio Vivaldi: Koncert pre violončelo, sláčikový orchester a basso continuo c~mol, RV 401

 • Antonio Vivaldi: La Folia, op. 1, č. 12, RV 63

Il Cuore Barocco:

 • Peter Zelenka – barokové husle

 • Adam Szendrei – barokové husle

 • Tomáš Kardoš – barokové violončelo

 • Martin Gedeon – čembalo

 • Jakub Mitrík – teorba

2017

10.10.2017 o 19:00 Kostol Povýšenia sv. Kríža, Dunajská Lužná

11.10.2017 o 19:00 Dvorana VŠMU, Bratislava (v rámci cyklu Komorné večery vo Dvorane)

12.10.2017 o 18:00 Evanjelický kostol, Levoča

Program: Ako (ne)znie Bach

J.S.Bach:

 • Orchestrálna suita g moll BWV 1070

 • Kantáta Tilge, Höchster, meine Sünden BWV 1083 (podľa Pergolesiho Stabat Mater) 

Sólistky:

Hilda Gulyásová - soprán

Petra Noskaiová - mezzosoprán

Il Cuore Barocco:

 • Peter Zelenka - barokové husle

 • Adam Szendrei - barokové husle

 • Ivan Bečka - baroková viola

 • Tomáš Kardoš - barokové violončelo

 • Martin Gedeon - organ

 • Jakub Mitrík - teorba

Koncerty z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

23.9.2017 o 20:30 Kostol zvestovania Pána (františkáni), Bratislava

24.9.2017 o 18:00 Evanjelický kostol, Trnava

Program: Viva Vivaldi

 • Arcangelo Corelli (1653– 1713): Concerto grosso č.4 D dur, op.6

 • Antonio Vivaldi  (1678 – 1741): Koncert pre 2 huslí a mol RV 522, op.3

 • Arcangelo Corelli: Concerto grosso č.2 F dur, op.6

 • Francesco Geminiani (1687 – 1762): Concerto grosso č.12 d mol, La Follia

 • Arcangelo Corelli: Concerto grosso č.7 D dur, op.6

 • Antonio Vivaldi: Koncert pre 4 huslí e mol RV 550, op.3

Il Cuore Barocco:

 • Peter Zelenka - barokové husle

 • Adam Szendrei - barokové husle

 • Christine Verdon - barokové husle

 • Samuel Mikláš - barokové husle

 • Ivan Bečka - baroková viola

 • Tomáš Kardoš - barokové violončelo

 • Martin Gedeon - čembalo

 • Jakub Mitrík - teorba

 • Romana Uhlíková - kontrabas

25.8.2017 o 19:00 Kostol Panny Márie Kráľovnej anjelov, Sádok

26.8.2017 o 19:00 Kostol Sv. Štefana, Nová Kelča

27.8.2017 o 17:00 Mestský park, Banská Bystrica

Program: 5 ročných období JAR-LETO-JESEŇ-ZIMA-LÁSKA

Výber z diel

 • G.A. Guido: Scherzi Armonici sopra le quattro staggioni dell´ anno

 • J.B. de Boismortier: cyklus kantát Les quatre saisons, Op 5

 • J.Ph. Rameau: kantáta Le Berger fidèle

 • J.B. de Boismortier: Les ballets de village en trio, Op. 52

Sólista:

 • Matúš Šimko - tenor

Il Cuore Barocco:

 • Peter Zelenka - barokové husle

 • Adam Szendrei - barokové husle

 • Rozália Tomášková - barokové husle

 • Tomáš Kardoš - barokové violončelo

 • Martin Gedeon - čembalo

 • Jakub Mitrík - teorba

Koncerty z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

18.8.2017 o 19:00 Kostol Ducha Svätého, Žehra

19.8.2017 o 19:30 Kostol Najsvätejšej Trojice (premonštráti), Košice

20.8.2017 o 16:00 Kostol Nepoškvrneného počatia Panny Márie, Spišská Nová Ves

5. ročník cyklu koncertov barokovej hudby na Spiši

Program:

 • Johann Sebastian Bach: Toccata a fúga d mol  BWV 565                                                                

 • Johann Sebastian Bach: Suita h mol  BWV 1067 - Ouverture   

 • Antonio Vivaldi: Salve Regina RV 617                                                                

 • Johann Sebastian Bach: Suita h mol  BWV 1067 - Polonaise, Menuet, Badinerie               

 • Georg Friedrich Händel: Aci, Galatea e Polifemo HWV 72 - ária Che non puo la gelosia

 • Francesco Geminiani: La Folia                                                       

 • Georg Friedrich Händel: Giulio Cesare in Egitto HWV 17 - ária Piangero la sorte mia

Sólistka:

 • Michaela Popik Kušteková - soprán

 • Mária Rendešová - flauto traverso

Il Cuore Barocco:

 • Peter Zelenka - barokové husle

 • Adam Szendrei - barokové husle

 • Samuel Mikláš - baroková viola

 • Tomáš Kardoš - barokové violončelo

 • Štefan Iľaš - organ

 • Jakub Mitrík - teorba

4.7.2017 o 20:30 Zichyho palác, Bratislava

5.7.2017 o 19:00 Handlová

6.7.2017 o 19:00 Vrútky

16.7.2017 o 17:00 Liptovský Hrádok

Program: Ludus Tonalis - Inštrumentálne koncerty J.S.Bacha

 • Dvojkoncert d-mol pre dvoje husle a orchester, BWV1043

 • Trojkoncert a-mol pre flautu, husle, čembalo a orchester, BWV1044

 • Dvojkoncert c-mol pre hoboj, husle a orchester, BWV 1060 (arr.pre 2 huslí)

 • Trojkoncert D-dur (Brandenburský koncert č.5) pre flautu, husle, čembalo a orchester, BWV1050a (raná verzia)

Sólisti:

 • Mária Rendešová - flauto traverso

 • Peter Zelenka - barokové husle

 • Adam Szendrei - barokové husle

 • Christine Verdon - barokové husle

 • Martin Gedeon - čembalo

Il Cuore Barocco:

 • Michal Klas - barokové husle

 • Samuel Mikláš - baroková viola

 • Tomáš Kardoš - barokové violončelo

 • Metod Podolský - kontrabas

14.6.2017 19:00 Zichyho palác, Bratislava (koncert v rámci Bratislavských korunovačných slávností 2017)

Program: 5 ročných období

 • Tarquinio Merula (ca 1594–1665): Ciaccona

 • JAR - Antonio Vivaldi (1678–1741): Triová sonáta op. 1, č. 6, D dur

 • LETO - Nicola Porpora (1686-1768): Koncert č.5 e-mol

 • JESEŇ - Arcangelo Corelli (1653–1713): Triová sonáta op. 1, č. 2, e mol

 • ZIMA - Antonio Vivaldi: Triová sonáta op. 1, č. 2, e mol

 • LÁSKA - Arcangelo Corelli: Triová sonáta op. 2, č. 1, D dur

 • Antonio Vivaldi: La Folia, op. 1, č. 12, RV 63

Prednes básní:

Zuzana Klimová

Il Cuore Barocco:

 • Peter Zelenka - barokové husle

 • Adam Szendrei - barokové husle

 • Tomáš Kardoš - barokové violončelo

 • Martin Gedeon - čembalo

 • Jakub Mitrík - teorba

31.5.2017 19:30 kostol sv. Michala Archanjela, Bratislava - Karlova Ves

1.6.2017 18:00 Zichyho palác, Bratislava

2.6.2017 19:30 Kirche Maria am Gestade, Viedeň, Rakúsko (koncert v rámci festivalu Internationales H.I.F. Biber Festival)

Program:

 • André Campra (1660-1744): Suite du Balet des Âges

 • Marc-Antoine Charpentier (1643-1704): Concert pour 4 parties de violes, H.545

 • Michel Corrette (1707 – 1795): Concerto comique No.25 – Les Sauvages et la Furstemberg

 • Marin Marais (1656-1728): Pieces en trio - Suite V e-moll (výber)

 • Marc-Antoine Charpentier: Sonate a huit H.548

Il Cuore Barocco:

 • Mária Rendešová - flauto traverso

 • Dorota Matejová - flauto traverso

 • Peter Zelenka – barokové husle

 • Adam Szendrei – barokové husle

 • Maria Danneberg - viola da gamba

 • Tomáš Kardoš – basse de violon

 • Martin Gedeon - čembalo

 • Jakub Mitrík - teorba

14. 5. 2017 19:00 Evanjelický kostol sv. Ducha, Nitra v rámci festivalu ARS ORGANI

Program:

 • Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791): Cirkevná sonáta in C pre 2 huslí, organ, violončelo a bas, KV 328 (317c)

 • Friedrich Wilhelm Marpurg (1718-1795): Partita Prima

 • John Stanley (1712-1786): Concerto c mol, Op. 10, Nr 4

 • Gottfried August Homilius (1714-1785): Christ lag in Todes Banden, HoWV VIII.6

Schmücke dich, o liebe Seele, HoWV VIII.17

Wer nur den lieben Gott läßt, HoWV VIII.3

 • Joseph Haydn (1732-1809): Koncert F dur pre organ, 2 huslí a bas, Hob. XVIII:7

 • Carl Philipp Emmanuel Bach (1714-1788): Sonáta g mol, Wq 70/6

 • Wolfgang Amadeus Mozart: Cirkevná sonáta in C pre 2 huslí, organ, violončelo a bas, KV 336

Sólistka:

Mária Magyarová Plšeková - organ

Il Cuore Barocco:

 • Peter Zelenka – barokové husle

 • Adam Szendrei – barokové husle

 • Tomáš Kardoš – barokové violončelo

 • Metod Podolský - kontrabas

19.2.2017 18:00 - kostol sv. Antona Paduánskeho, Košice

Program: Speer & Caldara; Musica da chiesa:

Príbeh a hudba jedného storočia (1636–1736)

 • Daniel Speer (1636-1707): Sonata a mol

 • Antonio Caldara (1670-1736): Salve Regina c mol

 • Daniel Speer: Sonata e mol

 • Antonio Caldara: Triosonáta č.5 e mol

 • Antonio Caldara: Stabat Mater

 • Antonio Caldara: Concerto da camera d-mol

Il Cuore Barocco:

 • Peter Zelenka – barokové husle

 • Samuel Mikláš – barokové husle

 • Albert Hrubovčák – baroková pozauna

 • Mikuláš Havrila – baroková pozauna

 • Tomáš Kardoš – barokové violončelo

 • Štefan Iľaš – organ

 • Jakub Mitrík – teorba

V spolupráci so Zborom sv. Cecílie, Košice

2018

22.12.2018 o 18:00 Farský kostol Najsvätejšej Trojice, Trnava - Modranka

Vianočný koncert In dulci jubilo - vianočná hudba 17. storočia

Bernado Storace, Phillip Friedrich Böddecker
Carlo Pallavicino, Serafino Patta
Caterina Assandra, Giovanni Paolo Cima
Tarquinio Merula, Giovanni Girolamo Kapsberger
Hans Leo Hassler

Il Cuore Barocco:

17.8.2018 o 19:00 Kostol Sv. Ducha, Žehra

18.8.2018 o 19:00 Kostol Sv. Štefana, Nová Kelča

19.8.2018 o 16:30 Gréckokatolícky kostol Premenenia Pána, Spišská Nová Ves

Program: Händel a Porpora - majstri opernej árie

Georg Friedrich Händel (1685-1759):

Organový koncert F dur "Kukučka a slávik" HWV 295

Ária "The soft complaining flute" (z Ódy na deň sv.Cecílie HWV 76)

Ária "Da tempeste il legno infranto" (z opery Giulio Cesare HWV 17)

Nicola Porpora (1686-1768)

Sinfonia, Menuet, Recitatív a Ária z kantáty Or che d´orrido verno S. 79

Ária "Alto giove" (z opery Polifemo)

Antonio Vivaldi (1678-1741)

Flautový koncert "La Tempesta di Mare" F dur RV 433

Sólisti:

Michaela Kušteková - soprán

Mária Rendešová - flauto traverso

Štefan Iľaš - organ

Il Cuore Barocco:

 • Peter Zelenka - barokové husle

 • Adam Szendrei - barokové husle

 • Esther Neumann - baroková viola

 • Tomáš Kardoš - barokové violončelo

 • Jakub Mitrík - teorba

24.7.2018 o 19:30 Kostel Nejsvětejšího Salvátora, Praha

Koncert sa uskutočnil v rámci festivalu Bach For All

 

Program: Ako (ne)znie Bach

J.S.Bach:

 • Orchestrálna suita g moll BWV 1070

 • Kantáta Tilge, Höchster, meine Sünden BWV 1083 (podľa Pergolesiho Stabat Mater) 

​​

Sólistky:

Hilda Gulyásová - soprán

Petra Noskaiová - mezzosoprán

Il Cuore Barocco:

 • Peter Zelenka - barokové husle

 • Adam Szendrei - barokové husle

 • Ivan Bečka - baroková viola

 • Tomáš Kardoš - barokové violončelo

 • Štefan Iľaš - organ

 • Jakub Mitrík - teorba

Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

10.6.2018 o 15:00 Zichyho palác, Bratislava

Predstavenie pre rodiny s deťmi

Program:

W.A.Mozart (1756-1791) - Bastien a Bastienka KV 50

Sólisti:

Zuzana Ballánová - soprán

Pavol Oravec - tenor

Jaroslav Pehal - bas

Dirigent - Daniel Simandl

Il Cuore Barocco

Sprievodné slovo - René Schleiffer

4.5.2018 o 18:00 Veľký evanjelický kostol, Bratislava

5.5.2018 o 17:30 Evanjelický kostol Svätej Trojice, Prešov

Program: Turíce s Bachom

Johann Sebastian Bach (1685 - 1750)

 • kantáta Erhöhtes Fleisch und Blut BWV 173

 • kantáta Erwünschtes Freudenlicht BWV 184

 • Omša A dur BWV 234

Sólisti:

Michaela Kušteková - soprán

Jarmila Balážová - mezzosoprán

Matúš Šimko - tenor

Martin Vacula - bas

Il Cuore Barocco:

 • Mária Rendešová - flauto traverso

 • Radka Kubínová - flauto traverso

 • Peter Zelenka – barokové husle

 • Adam Szendrei – barokové husle

 • Júlia Urdová - baroková viola

 • Tomáš Kardoš – barokové violončelo

 • Martin Gedeon - organ

 • Jakub Mitrík - teorba

6.2.2018 o 19:00 Malá sála Slovenskej filharmónie, Bratislava

Program: Les Plaisirs de Versailles

Marc-Antoine Charpentier (1643 - 1704)

 • Sonata á huit, H.548 

 • Cupido Perfido Dentro'al Mio Cuor, H.493

 • Concert pour 4 parties de violes, H.545

 • Les Plaisirs de Versailles H.480

 

Sólisti:

Louise Leterme - soprán

Margot Canale - mezzosoprán

Emily Bradley - soprán

Jarmila Balážová - mezzosoprán

Matúš Šimko - tenor

Tomáš Šelc - barytón

Il Cuore Barocco:

 • Mária Rendešová - flauto traverso

 • Dorota Matejová - flauto traverso

 • Peter Zelenka – barokové husle

 • Adam Szendrei – barokové husle

 • Maria Danneberg - viola da gamba

 • Tomáš Kardoš – basse de violon

 • Martin Gedeon - čembalo

 • Jakub Mitrík - teorba

Koncert sa uskutočnil v rámci cyklu Slovenskej filharmónie Stará hudba

 

2019

20. 12. 2019 o 17:00 Zichyho palác, Bratislava

21. 12. 2019 o 17:00 Evanjelický kostol, Trnava

Program:

Boismortier 330

J. B. de Boismortier (1689 - 1755)

1ere Serenade g mol (výber) op. 39

Kantáta L´Hyver (Zima) z Les quatre saisons op. 5

Balet de Village č. 1 C dur op. 52

Sólistka:

Louise Leterme - soprán

Il Cuore Barocco:

 • Mária Rendešová - baroková priečna flauta, pikola

 • Dorota Matejová - baroková priečna flauta, pikola

 • Peter Zelenka - barokové husle

 • Adam Szendrei - barokové husle

 • Tomáš Kardoš - basse de violon

 • Martin Gedeon - čembalo

 • Jakub Mitrík - teorba, baroková gitara

29. 9. 2019 o 19:00 Kostol Zvěstovaní Páně, Olomouc - Podzimní festival duchovní hudby

Program:

P. Locatelli (1695-1764) 

Sinfonia funebre f mol D.2.2.

A. Vivaldi (1678-1741)

Triová sonáta e mol RV 67, op.1 č. 2

G. B. Pergolesi (1710-1736)

Stabat Mater P.77

Sólisti:

Hilda Gulyás - soprán

Jarmila Balážová - mezzosoprán

Il Cuore Barocco:

 • Peter Zelenka - barokové husle

 • Adam Szendrei - barokové husle

 • Ivan Bečka - baroková viola

 • Matyáš Keller - barokové violončelo

 • Paulina Zmuda - organ

 • Richard Závada - teorba

15. 9. o 18:00 Evanjelický Chrám sv. Trojice, Prešov

16. 9. o 19:00 Mestské divadlo, Levoča (festival Levočské babie leto)

Program:

Viva Vivaldi

Antonio Vivaldi (1678-1741)

Komorný koncert G dur RV 102

Triová sonáta pre husle, violončelo a Bc. c mol RV 83

Triová sonáta "La Folia" d mol RV 63

Koncert pre flautu a dvoje huslí D dur RV 89

Georg Philipp Telemann (1681-1767)

Sonáta pre flautu, dvoje huslí a Bc. G dur TWV 43:G12

Il Cuore Barocco:

 • Mária Rendešová - baroková priečna flauta

 • Peter Zelenka - barokové husle

 • Adam Szendrei - barokové husle

 • Tomáš Kardoš - barokové violončelo

 • Martin Gedeon - čembalo

 • Jakub Mitrík - teorba, baroková gitara

7. 9. 2019 o 19:00 Kostol sv. Kataríny, Banská Štiavnica

Program:

Turíce s Bachom (v Kostole sv. Kataríny)

komentovaná prehliadka chrámu spojená s koncertom duchovnej hudby J. S. Bacha

Ouvertúra h mol BWV 1067

Kantáta Erwünschtes Freudenlicht BWV 184

Omša A dur BWV 234

Mgr. Mária Čelková - odborný výklad

Sólisti:

Michaela Kušteková - soprán

Petra Noskaiová - mezzosoprán

Lukáš Hacek - barytón

Il Cuore Barocco:

 • Mária Rendešová - baroková priečna flauta

 • Radka Kubínová - baroková priečna flauta

 • Peter Zelenka – barokové husle

 • Christine Verdon - barokové husle

 • Adam Szendrei – barokové husle

 • Júlia Urdová - baroková viola

 • Tomáš Kardoš – barokové violončelo

 • Martin Gedeon - organ

 • Jakub Mitrík - teorba

25. 8. o 20:00 Bazilika sv. Mikuláša, Trnava

Program:

G. F. Händel - Organové koncerty

Ouvertúra z oratória Theodora HWV 68

Koncert pre organ g mol HWV 291, op.4 č.3

Concerto grosso G dur HWV 319, op.6 č.1

Koncert pre organ g mol HWV 289, op.4 č.1

Sólisti:

Martin Bako - organ

Stanislav Šurin - organ

Il Cuore Barocco:

 • Peter Zelenka - barokové husle

 • Adam Szendrei - barokové husle

 • Ivan Bečka - viola

 • Tomáš Kardoš - barokové violončelo

 • Matyáš Berdych - violone

 • Martin Gedeon - čembalo

 • Jakub Mitrík - teorba

17. 8. 2019 o 19:00 Kostol sv. Ducha, Žehra

18. 8. 2019 o 16:30 Gréckokatolícky chrám Premenenia Pána, Spišská Nová Ves 

 

Program:

A. Scarlatti: Koncert pre flautu D dur

G. B. Pergolesi: Koncert pre flautu G dur

L. Leo: Koncert pre violončelo D dur

F. Mancini: Koncert pre flautu e mol

Sólisti:

Mária Rendešová - baroková priečna flauta

Tomáš Kardoš - barokové violončelo

Štefan Iľaš - organový pozitív

Il Cuore Barocco:

 • Peter Zelenka - barokové husle

 • Adam Szendrei - barokové husle

 • Jakub Mitrík - teorba

11. 7. 2019 o 17:00 Zichyho palác, Bratislava

Program:

G. B. Pergolesi: Slúžka paňou (La serva padrona)

Sólisti:

Zuzana Ballánová - soprán / Serpina

Jaroslav Pehal - barytón / Uberto

Dirigent: Daniel Simandl

Il Cuore Barocco:

 • Peter Zelenka - barokové husle

 • Samuel Mikláš - barokové husle

 • Jakub Chlepko - baroková viola

 • Tomáš Kardoš - barokové violončelo

 • Jana Zelenková - čembalo

16. 6. 2019 o 20:00 Bazilika sv. Mikuláša, Trnava

Program: Óda na Händla

G. F. Händel

Anthem č..4, F dur, "O Sing Unto the Lord"- HWV 249b

Organový koncert op.4 č.5, F dur - HWV 293

Anthem č.1, D dur, "O Be Joyful in the Lord" - HWV 246

Sólisti:

Tereza Maličkayová – soprán

David Jagodic – tenor

Dávid Harant – bas

David di Fiore - organ

Il Cuore Barocco:

 • Ana Inés Feola - barokový hoboj

 • Gabriele Toscani - barokové husle

 • Samuel Mikláš - barokové husle

 • Tomáš Kardoš - barokové violončelo

 • Jonas Carlsson - violone

 • Martin Gedeon - organ,viola da gamba

25. 5. 2019 o 18:00 kaštieľ v Ivanke pri Dunaji

Program: Na káve s Bachom

J.S.Bach

Orchestrálna suita h mol BWV 1067

Kávová kantáta BWV 211

Sólisti:

Emily Bradley - soprán / Liesgen

Matúš Šimko - tenor / rozprávač

Jaroslav Pehal - bas / Schlendrian

Mária Rendešová - baroková priečna flauta

Il Cuore Barocco:

 • Peter Zelenka - barokové husle

 • Adam Szendrei - barokové husle

 • Ivan Bečka - viola

 • Tomáš Kardoš - barokové violončelo

 • Martin Gedeon - čembalo

16. 4. 2019 o 19:00 v Malej sále Slovenskej filharmónie

Program: Antonio Caldara: Magdaléna pri nohách Krista, oratórium (výber)

 

Sólisti:
Johanna Ness soprán / Magdaléna
Hilda Gulyás soprán / Marta
Andrew Hallock kontratenor / Láska nebeská
Armin Gramer kontratenor / Láska pozemská
Matúš Šimko - tenor / Kristus
Jaroslav Pehal bas / Farizej

Il Cuore Barocco:

 • Peter Zelenka - barokové husle

 • Adam Szendrei - barokové husle

 • Julia Kriechbaum - viola

 • Ivan Bečka - viola

 • Tomáš Kardoš - barokové violončelo

 • Jonas Carlsson - violone

 • Martin Gedeon - čembalo

 • Štefan Iľaš - organ

 • Jakub Mitrík - teorba

Koncert sa uskutočnil v rámci cyklu SF Stará hudba

2020

7. 8. 2020 o 19:00 Kostol sv. Martina, Granč - Petrovce

8. 8. 2020 o 19:00 Gréckokatolícky kostol Premenenia Pána, Spišská Nová Ves

Program:

J. B. de Boismortier

G. Ph. Telemann

J.- F. Dandrieu

J.- M. Hotteterre

Il Cuore Barocco:

 • Mária Posch - baroková priečna flauta

 • Peter Zelenka - barokové husle

 • Adam Szendrei - barokové husle

 • Tomáš Kardoš - barokové violončelo

 • Štefan Iľaš - čembalo

 • Jakub Mitrík - teorba

31. 7. 2020 o 17:00 Zichyho palác, Bratislava

9. 8. 2020 o 16:00 Evanjelický chrám Svätej Trojice, Prešov

Viva Vivaldi

Program:

A. Vivaldi

G. Ph. Telemann

Sólisti:

Mária Posch - baroková priečna flauta

Tomáš Kardoš - barokové violončelo

Il Cuore Barocco:

 • Peter Zelenka - barokové husle

 • Adam Szendrei - barokové husle

 • Júlia Urdová - baroková viola

 • Štefan Iľaš - čembalo

 • Jakub Mitrík - teorba

26. 7. 2020 o 20:00 Bazilika sv. Mikuláša, Trnava

Festival Trnavské organové dni 2020

Program:

F. Dandrieu

G. F. Händel

O. Messiaen

M. Kagel

S. Hvozdík, T. Hvozdíková

Sólista:

Štefan Iľaš - organ

Il Cuore Barocco:

 • Peter Zelenka - barokové husle

 • Adam Szendrei - barokové husle

 • Júlia Urdová - baroková viola

 • Tomáš Kardoš - barokové violončelo

 • Jakub Mitrík - teorba

bottom of page