top of page

"Grandeur de la musique française"

prezentácia basse de violon vo francúzskej barokovej hudbe

 

  • André Campra (1660 – 1744): Suite du Balet des Âges

  • Marc-Antoine Charpentier (1643-1704): Sonate a huit H.548

  • Marin Marais (1656-1728): Pieces en trio - Suite V e-moll (výber)

  • Marc-Antoine Charpentier: Concert pour 4 parties de violes, H.545

  • Michel Corrette (1707 – 1795): Concerto comique No.25 – Les Sauvages et la Furstemberg

 

Účinkujúci:

2 flauty,2 huslí, viola da gamba, basse de violon, čembalo, teorba

Charakteristika programu:

Basové husle (fr. Basse de violon) je basový sláčikový nástroj z nástrojovej rodiny huslí. Pôvodne trojstrunový (v ladení F-c-g), neskôr od polovice 16. storočia s pridanou štvrtou spodnou strunou (v ladení B-F-c-g). Sólový repertoár pre tento nástroj zrejme neexistuje, pretože sa využíval najmä v orchestri ako sláčikové basso continuo. Vďaka svojej mohutnejšej stavbe dokázal ponúknuť širší zvuk ako samotné violončelo. Napriek dobovým opisom, že to bol nástroj hrubý a nemotorný s veľmi hrubými strunami, ktoré sa ozývali obzvlášť ťažko, používal sa vo Francúzsku a v Anglicku až do prvej polovice 18.storočia. Zachovalo sa len veľmi málo týchto nástrojov v pôvodnom stave, pretože mnohé boli prestavané na violončelá.

V rámci dramaturgie koncertu bude uvedené aj raritné dielo Sonate a huit, ktoré obsahuje recitatív pre basse de violon (poznámka k nástrojovému obsadeniu priamo od Charpentiera). Celková dramaturgia koncertu tvorí prechod od francúzskeho hudobného štýlu (Charpentier, Marais) až k jeho prepojeniu s talianskym (Corrette). Významným faktorom bude aj skutočnosť, že táto hudba zaznie v pôvodnom nízkom ladení z tohto obdobia

(a´=392Hz).

bottom of page