top of page

"Les Plaisirs de Versailles"

Marc-Antoine Charpentier (1643 - 1704)

  • Sonata á huit, H.548 

  • Cupido Perfido Dentro'al Mio Cuor, H.493

  • Concert pour 4 parties de violes, H.545

  • Les Plaisirs de Versailles H.480

Účinkujúci:

4 speváci (soprán, mezzosoprán, tenor, barytón), 2 flauty, 2 huslí, viola da gamba, basse de violon, čembalo, teorba

Charakteristika programu:

Program s názvom Les Plaisirs de Versailles predstavuje ukážku Charpentierovej svetskej inštrumentálnej a opernej tvorby. Obsadenie súboru je prispôsobené požiadavkám prvej francúzskej sonáty v talianskom štýle "Sonata à huit". Nástroj basse de violon sa používal takmer výlučne na interpretáciu bassa continua, v tomto diele sa však predstaví ako sólový nástroj.

Dramaturgia koncertu je rozdelená na taliansku a francúzsku časť. V prvej časti odznie spomínaná prvá francúzska sonáta v talianskom štýle “Sonata á huit” a malá talianska pastorela. V druhej časti koncertu si naplno vychutnáme zrelý francúzsky štýl, ktorý reprezentuje suita komponovaná pôvodne pre štyri violy da gamba. Vyvrcholením koncertu je malá francúzska opera Les Plaisirs de Versailles.

Súbor Il Cuore Barocco v spolupráci s francúzskymi sólistkami, ponúkajú zážitok z opier v scénickej podobe. Hudobná súčasť bude však predvedená autenticky v starej francúzštine s originálnym francúzskym nástrojovým obsadením.

bottom of page