top of page

Ludus Tonalis

inštrumentálne koncerty J.S.Bacha

  • Dvojkoncert d-mol pre dvoje husle a orchester, BWV1043

  • Trojkoncert a-mol pre flautu, husle, čembalo a orchester, BWV1044

  • Dvojkoncert c-mol pre hoboj, husle a orchester, BWV 1060 (arr.pre 2 huslí)

  • Trojkoncert D-dur (Brandenburský koncert č.5) pre flautu, husle, čembalo a orchester, BWV1050a (raná verzia)

Účinkujúci:

flauta, 4 huslí, viola, violončelo, kontrabas, čembalo, arcilutna

Charakteristika programu:

Názov programu poukazuje na autorove priam majstrovské hranie sa s tónmi v spleti polyfónie, virtuozity a zvukovej farebnosti, ktorú v sebe skrýva hudba Johanna Sebastiana. Program sa zameriava na inštrumentálne koncerty, ktoré sa neobjavujú na našich koncertných pódiách tak často (trojkoncert a-mol, dvojkoncert c-mol), ako i koncerty, ktoré sú pre milovníkov starej hudby známou lahôdkou. Tento projekt by mal byť tiež výraznou prezentáciou virtuozity súboru. Technická náročnosť a komplikovanosť hudobného textu si vyžaduje zdatnosť muzikantov a široké vedomosti v oblasti historicky poučenej interpretácie.

Všetky uvedené koncerty boli skomponované v Köthene. V decembri 2017 uplynulo presne 300 rokov od nástupu Johanna Sebastiana Bacha na pozíciu kapelníka na dvore kniežaťa Leopolda von Anhalt-Köthen.

bottom of page