top of page

Stabat Mater

  • Pietro Locatelli (1695-1764): Sinfonia funebre f-minor, ...composta per l´esequie della sua Donna che si celebrarono in Roma (skomponovaná pri príležitosti pohrebu váženej panej v Ríme)

  • Antonio Vivaldi (1678-1741): Triosonata e-mol  RV 67, Op.1, č.2

  • Giovanni Batista Pergolesi (1710-1736): Stabat Mater

Účinkujúci:

2 speváci (soprán, alt), 2 huslí, viola, violončelo, organ, teorba

Charakteristika programu:

Diela z pera P. Locatelliho, Antonia Vivaldiho a Giovanni Battistu Pergolesiho sú len malou vzorkou z rozsiahlej tvorby týchto talianskych skladateľov.

Hoci Locatelliho tvorba nie je rozsiahla (len okolo 10 opusov), jeho husľové diela majú v dejinách hudby svoje nezastupiteľné miesto. Sonáty opus 1 mladého katolíckeho kňaza nazývaného Ryšavý páter, Antonia Vivaldiho, predstavujú skladateľove prvotiny skomponované počas pôsobenia v dievčenskom sirotinci Ospedale della Pieta v Benátkach. Jeho sonáta e mol je ukážkou z jeho 90 sonát pre sláčikové nástroje a basso continuo.

V roku 2016 sme si pripomenuli 280. výročie úmrtia skladateľa G. B. Pergolesiho, ktorý dielo Stabat Mater na text známej sekvencie sv. Bonaventúru napísal ako 26-ročný len niekoľko dní pred svojou smrťou. Francúzsky filozof Jean-Jacques Rousseau sa o Pergolesiho diele vyjadril, že sa dotýka duše a je tým najúžasnejším duetom, aký kedy počul.

bottom of page