top of page

Slovenské vianočné omše z obdobia baroka

  • Joseph Umstatt (1711–1762): Missa natalitia

  • P. Petrus Peťko (1713–1793): Missa ex G Jesuli nati

Účinkujúci:

4 speváci (soprán, alt, tenor, bas), 2 pozauny, 2 huslí, violončelo, organ, teorba

Charakteristika programu:

Rakúsky skladateľ Joseph Umstatt strávil istý čas na kniežacom dvore Imreho Esterházyho v Bratislave. Bol vo svojej dobe známou osobnosťou. Venoval sa predovšetkým hudbe pre organ a čembalo, uvádzali sa však aj jeho omšové cykly a opery. Spomedzi množstva omší sú najznámejšími titulmi Missa Natalitia a Missa pastoralis – obidve zasvätené adventnému a vianočnému času. Opojnú atmosféru Vianoc určite vytvorí aj pôvabná Omša Petrusa Peťka, osnovaná na pastorálnom materiáli.

bottom of page